آموزش سوخت فسيلي

هدف:

bullet

حفظ منابع طبيعي و جلوگيري از تخريب مراتع و جنگل ها (در اثر استفاده كردن از درختان و هيزم به عنوان سوخت)

bullet

 استفاده عشاير از امكانات رفاهي جديد (سوخت فسيلي)

شرح:

      به دليل شكل خاص زندگي، عشاير جهت مصارف سوختي از هيزم و درختان و…  استفاده مي نمايند. اين امر در درازمدت منجر به تخريب جنگل ها و مراتع، گسترش كوير و فرسايش خاك مي گردد لذا براي حفظ منابع طبيعي و ترغيب عشاير به استفاده از امكانات رفاهي جديد (نظير سوخت فسيلي: گاز مايع، نفت و گازوئيل) آموزش هاي متعددي به عشاير داده مي شود.

bullet

آشنايي با انواع گاز مايع و انواع كپسول و طريقه استفاده از آن ها

bullet

آشنايي با خطرات احتمالي و راههاي جلوگيري از حوادث احتمالي

bullet

آموزش بستن شير و شلنگ كپسول و …

bullet

افزايش آگاهي عشاير درباره مضرات بوته كني و …

آموزش حفظ و نگهداري مراتع

  هدف: حفظ و نگهداري مراتع براي تأمين علوفه

  شرح:

        در گذشته عشاير بيشتر به فكر نگهداري و حراست از مراتع خود بودند، بدين طريق كه زنان و دختران در حين سرگرمي اقدام به جمع آوري بذر از مراتع مي كردند و سپس بذرها را در كيسه كوچك (كه ته آن سوراخ داشت) ريخته و به گردن بزهاي نر (كه به عنوان جلودار گله مي باشند) مي بستند تا در مسير كوچ بذرها پاشيده شده و مراتع بارور شوند. در حال حاضر با افزايش جمعيت و دام به شدت مراتع تخريب مي شوند، همچنين زمان بارندگي، سُم دام ها باعث له شدن بذرها و از بين رفتن گونه هاي مختلف مرتع مي شوند. آموزش هاي زير به عشاير داده مي شود:

bullet

آموزش در خصوص حفظ مراتع و جلوگيري از ورود دام به مراتع به مدت يك سال

bullet

بذر پاشي مراتع

bullet

صدور پروانه چراي دام با ظرفيت محدود براي هر خانوار

آموزش و ترويج توليد دام و طيور

  هدف: آشنايي عشاير با روش صحيح پرورش دام و طيور

  شرح:

      جامعه عشايري به دليل زندگي كوچ نشيني همراه با دام، معمولاً چند  مرغ، بوقلمون، زنبور عسل و ساير حيوانات را نگهداري كرده پرورش مي دهند. چنانچه عشاير روش صحيح نگهداري و پرورش آنها را بياموزند، مي توانند در مكان هاي ييلاق و قشلاق علاوه بر تأمين تخم مرغ و گوشت مورد نياز خود، از ضايعات علوفه و فضولات دامي نيز استفاده نمايند. شايان ذكر است كه عشاير به علت سرمايه بودن دام و يا سن بالاي دام و يا مادينه بودن، از گوشت دام خود استفاده نمي كنند مگر در زمان بيماري دام.

آموزش فني و حرفه اي غير رسمي فرزندان عشاير

  هدف: بهبود كيفيت صنايع دستي و تبديلي

  شرح:

    از آنجا كه فرزندان عشاير در اقتصاد خانوار عشايري نقش مستقيم داشته و خود نيز در آينده خانوار مستقلي را تشكيل مي دهند، همچنين براي افزايش سطح آگاهي آنان در زمينه هاي صنايع دستي و تبديلي، آموزش هاي فني و حرفه اي به آنان داده مي شود. آموزش قالي بافي و آموزش توليد فراورده هاي لبني از اين قبيل اند. اين آموزش ها در محله هاي عشايري و يا در شهرهاي همجوار تشكيل مي گردد. مدت دوره 3 ماه پيش بيني شده است و پس از اتمام دوره گواهينامه همان حرفه اعطاء مي شود.

آموزش و ترويج فعاليت هاي بهداشتي و تنظيم خانواده

هدف: آشنا ساختن جامعه زنان عشاير با كنترل جمعيت و مسايل بهداشتي درماني

شرح: توزيع لوازم پيشگيري از بارداري از طريق فروشندگان عشايري با هماهنگي مركز بهداشت شهرستانها افزايش و آگاهي زنان در رابطه با افزايش هزينه هاي درمان سوء تغذيه .

 

سازماندهي گروههاي تعاوني

هدف: افزايش فعاليت اقتصادي _ اجتماعي

شرح:

        به دليل گستردگي مناطق عشايري و ارتباط مستقيم خانوارهاي عشايري با مراتع و وجود طوايف متفاوت با فرهنگهاي مختلف و پيشرفت سريع امور، گروههاي تعاوني (نظير: گروه تعاون مرتع داري، گروه تعاون كشاورزي، گروه تعاون مشاع چاه عميق كشاورزي و گروه تعاون سايت  (اسكان) تشكيل مي گردد. گروههاي تعاوني در هر مرحله، پس از ثبت نام كانديده ها و با رأي گيري انتخاب مي شوند. هر گروه موظف است در موضوع تعيين شده توسط اعضاء فعاليت كرده، افراد را آگاه نمايد و اطلاع رساني دقيقي به اعضاء برساند و فعاليت هاي قانوني را پيگيري نمايد. بعضي از اين فعاليت ها عبارتند از تهيه كود، علوفه دشتي، صدور سند، تهيه اعتبارات و …

تربيت و به كارگيري مروجين عشاير

 هدف: استفاده بهينه از امكانات و تسهيلات گوناگون و بهبود اوضاع اجتماعي و اقتصادي عشاير

شرح: مروجين در واقع پلي بين خانوارهاي عشاير و ادارات ذيرط مي باشند كه به عشاير خدمات گوناگون ارائه مي كنند بعضي از اين ادارات عبارتند از اداره عشايري شهرستان مربوطه، بانك كشاورزي، مركز بهداشت و بيمه دام و بيمه عشاير و … مروجين با هماهنگي و آموزش هاي لازم به عنوان نماينده خانوارها، مشكلات و خواسته هاي آنان را به مسؤولين ذيرط انتقال داده، باعث زمينه سازي بازديد و بررسيهاي لازم مي گردند. مسايل آموزشي نظير دامداري و آشنا ساختن عشاير با قوانين استفاده از تسهيلات اعتباري توسط مروجين صورت مي گيرد. سعي تمام مروجين در بهبود اوضاع اجتماعي و اقتصادي عشاير و نيز استفاده بهينه از امكانات و تسهيلات در نظر گرفته شده براي آنان است.

 

دوره هاي آموزشي فروشندگان، انبارداران، بازرسان شركت تعاوني

هدف: آشنايي شركت كنندگان با مفاهيم جديد فروش و مديريت، انبارداري و بازرسي

شرح:

bullet

روش هاي صحيح فروشندگي و مديريت فروش

bullet

آشنايي با اصول انبارداري و حفظ نگهداري و نحوه ورود و خروج كالا از انبار

bullet

آشنايي با بازرسان با وظايف بررسي

 آموزش اعضاء شركت هاي تعاوني

هدف: آشنايي اعضاء با وظايف خود

شرح:

bullet

برگزاري جلسات به همراه نمايش فيلم

bullet

بازديد از تعاونيهاي نمونه و ساير شركت هاي توليدي موفق

bullet

تهيه برنامه هاي راديويي

bullet

تهيه پوستر و بروشور

 آموزش مسؤولين امور تعاونيهاي شهرستان ها

هدف: آشنايي مسؤولين امور تعاوني ها با وظايف خود

شرح:

bullet

آموزش بازرگاني (خريد و فروش)

bullet

 آموزش مفاهيم حسابداري

bullet

مباحث حقوقي (حقوقي تعاوني و تجارت)

bullet

روش هاي آموزش و ترويج تعاوني

bullet

اصول اداره فروشگاه هاي تعاوني مصرف

bullet

بهبود بهره وري از آن ها مديريت عمومي

 آموزش مديران مالي و بازرگاني اتحاديه ها

  هدف: آشنايي مديران مالي اتحاديه با وظايف خود

 شرح :

bullet

حسابداري

bullet

مديريت مالي

bullet

بودجه بندي

bullet

آشنايي با قوانين چك، اوراق بهادار و حقوق تجارت

bullet

بازآموزي مالي

bullet

كاربرد كامپيوتر در سيستمهاي مالي و بازرگاني

bullet

حسابداري صنعتي

bullet

حسابرسي

bullet

مديريت عمومي

bullet

مباني اقتصاد

bullet

مديريت صادرات و واردات