بیانیه حریم خصوصی

تارنمای اداره کل امور عشایری خراسان رضوی برای حفظ حریم خصوصی کاربران خود ارزش فراوانی قائل است در این بیانیه شرح می‌دهیم که  چه اطلاعاتی از کاربران دریافت و به چه منظور از آنها استفاده و چگونه از آن محافظت می کنیم .

  1.  چه اطلاعاتی ممکن است  از شما دریافت کنیم

  1. با اطلاعاتی دریافتی از شما چه می کنیم

ما از این اطلاعات برای شناخت نیازهای شما و به طور خاص برای اهداف ذیل استفاده می کنیم

  1. امنیت اطلاعات

این اداره کل ، حفاظت و حراست اطلاعات شخصی شما را امری بسیار جدی و مهمی می داند.همچنین می توانید مطمئن باشید که از آن تنها بر اساس اصول مطرح شده در این بیانیه استفاده می شود در هرحال تعهدات و مسئولیت های ما محدود به توانایی ها و امکانات ما بوده و ما در قبال اقدامات مجرمانه و یا حوادث و رویدادهای غیرمترقبه یا اتفاقاتی که منتسب یا ناشی از اقدامات ما نباشد مسئولیت و یا تعهدی نخواهیم داشت ممکن است در آینده تغییراتی در این سند اعمال شود شما می توانید با مراجعه به این صفحه از تغییرات ایجاد شده در بیانیه حفظ حریم شخصی ما مطلع شوید

در بخش پیوندها ، پیوند های فعال به وب سایت های دیگر وجود دارد که متعلق به سازمان های دیگر هستند که ما بر این سایت ها کنترلی نداریم این وب سایت ها قوانین و کوکی های مختص خودشان را دارد که ما پیشنهاد می‌کنیم قبل از استفاده از این وب سایت ها بیانیه حریم شخصی آنها را مطالعه فرمایید.

فروردین 1398