مدیران کل  امور عشایر خراسان
سمت نام مسئول تا سال از سال
سرپرست شهید رحیم نورانی 1363 1360
سرپرست محمد علی وحدتی 1366 1363
مدیر کل نادر مهدیزاده 1372 1366
مدیر کل پرویز بقایی 1375 1372
مدیر کل بهزاد جلالیان 1376 1375
مدیرکل علیرضا صابریان 1385 1376
مدیرکل علي اکبر معمار زاده 1393 1385
مدیرکل حسین صفرپور 1396 1393
مدیرکل محمد نبوی فرد 1401 1396
مدیرکل محمد حسین جعفری تاکنون 1401

محمد حسین جعفری

سرپرست اداره  کل امور عشایر خراسان رضوی

تاريـخچــه تشکيـلات

 

      تا قبل از سال 1352 هجری شمسی ، سازمان خاصی متولی امور عشایر ایران نبود. در سال 1352 سازمان دامداران متحرک ، باهدف فراهم آوردن موجبات اسکان ، رفاه و بهبود وضعیت اجتماعی - اقتصادی  و تولیدی دامداران متحرک  ؛ بوجود آمد و تشکیلات سازمانی آن با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی وقت ، به وزارت کشاورزی  و منابع طبیعی ( که سازمان تابع آن وزارت بود) ابلاغ گردید.در تشكيلات سازمان دامداران متحرك ، براي استان خراسان نيز ، چارت تشكيلاتي در نظر گرفته شده بود وليكن عملاً اداره اي براي امور عشاير خراسان تشكيل نشد. تا انكه در سال 1360 ، اداره اي تحت عنوان مركز عشايري خراسان ،  تاسيس گرديد.

 

        در سال 1362 با تصویب مجلس شورای اسلامی ، سازمان دامداران متحرک از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منفک و به وزارت جهاد سازندگی ملحق و به سازمان امور عشایر ایران تغییر نام داد.با توجه به این که جامعه عشایری مسائل و مشکلات خاص خودش را  از حیث سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی  ، اقتصادی و غیره داشت و تشکیلات مصوب فوق پاسخگوی همه این نیازها نبود، لذا با پیگیری سازمان امور عشایر ، تشکیلات سازمانی آن مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و در تاریخ 1369/3/5 با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی وقت،  تشکیلات سازمانی اصلاح شده و با هدف ارائه خدمت به منظور بهبود و توسعه وضعيت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و توليدي عشاير به وزارت جهاد سازندگی ابلاغ گردید.

 

 هرچند تشکیلات جدید پاره ای از مسائل و مشکلات معتنا به جامعه عشایری را نسبت به وضعیت قبل کاهش داد ، ولیکن پاسخگوی نیاز واقعی نبود و برخی از وظایف اساسی را از قبیل طرح توسعه جامع مناطق عشایری را در بر نمی گرفت ، لذا مجدداٌ ، تشکیلات سازمانی مورد بازنگری قرار گرفت و به تایید سازمان امور اداری و استخدامی رسید و در  اول مرداد 1379 تشکیلات اصلاح شده به وزارت جهاد سازندگی ابلاغ گرديد.

 

آخرین تشکیلات تفصیلی اداره کل امور عشایر خراسان رضوی با 2 معاونت ، 5 اداره ستادی ، 3 اداره امور عشایر شهرستان و 2 نمایندگی امور عشایر شهرستان با 101 پست سازمانی در تاریخ 1395/6/20 از طرف سازمان امور عشایر ایران ابلاغ گردید.