اداره کل امور عشایر خراسان رضوی

  • سازمان : وزارت جهاد کشاورزی / سازمان امور عشایر ایران
  • مدیر کل محمد حسین جعفری
  • آدرس : مشهد – خ. آخوند خراساني – بین 26و 28 – پلاك 1096
  • تلفن : 38595016-38595017-38595019     
  • فاکس : 38594081
  • کد پستی : 9135915346
  • سایت : ashaier-kh.ir

محمد حسین جعفری
سرپرست اداره کل