سازمان امورعشایر ایران

اداره کل امورعشایرخراسان رضوی

   

 

سیمای عشایر خراسان رضوی در یک نگاه

 

تعداد 450 خانوار از عشایر شهرستان قوچان با بیش از 58000 راس دام در فصل قشلاق به شهرستان مراوه تپه در استان گلستان و تعداد 270 خانوار از عشایر طایفه ایلخانی شهرستان بردسکن با بیش از 30000 راس دام به شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی کوچ می کنند. همچنین تعدادی از عشایر خواف به شهرستان زیرکوه در استان خراسان جنوبی و تعدادی از عشایر شهرستان سبزوار به شهرستان شاهرود در استان سمنان می روند.

   وسعت استان خراسان رضوی

116493

کیلومترمربع

   وسعت مراتع عشایری استان

1600000

هکتار

   جمعیت عشایراستان

7000 خانوار

32050 نفر

طوایف مستقل عشایری

35

طایفه

   پراکندگی عشایردر

13

شهرستان

   تعداد دام عشایراستان

920000

واحددامی

   نسبت دام عشایربه دام استان

15

درصد

سامانه های عرفی

364

سامانه

اسکان خودجوش وهدایتی

35

کانون

تولید گوشت قرمزاستان 

12000

تن(سالیانه)

شیرتولیدی دام عشایراستان

14450

تن

تولید روغن حیوانی

1440

تن

تولید پشم و کرک

1100

تن

تولید صنایع دستی

41800

متر مربع

 

 
لیست زیست بوم های عشایر خراسان رضوی

نام زیست بوم

تعداد سامانه

تعداد سامان عرفی

ایلخانی

22

92

کرد اترک شمالی

15

77

کرد اترک جنوبی

6

32

کرمانج شرقی

24

110

خواف

6

23

جمع

73

364

 

وظایف اداره کل امورعشایردرجامعه عشایری

 

ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان :

 • اجرای طرحهای عمرانی شامل: تامین آب شرب بهداشتی انسان و دام (شامل: احداث بندخاکی، مخزنی و انحراف، حفرو تجهیز چاههای عمیق و نیمه عمیق، انتقال آب، بهسازی چشمه و قنات و ....) احداث، گذربازکنی، نگهداری و مرمت راههای دسترسی و ایلراههای عشایری، در ییلاق و قشلاق.

 • اجرای طرحهای آموزشی و ترویجی

 • ارائه خدمات ضروری توسط شرکتهای تعاونی عشایری

 • از جمله : پروژه های شاخص این طرح در استان احداث بندهای خاکی و بندسارها به تعداد 150 بند به ظرفیت 3 میلیون مترمکعب، آبرسانی سیار سالانه 70000 مترمکعب بصورت مستمر، مرمت و نگهداری راههای عشایری بطول 2400 کیلومتر سالانه بصورت مستمر، احداث راه دسترسی 800 کیلومتر.

عملیات اجرایی اسکان:

 • اجرای طرحهای آبی و خاکی در جهت ایجاد اشتغال در سایتهای اسکان شامل: احداث بندهای خاکی، مخزنی و انحرافی، حفر و تجهیز چاههای عمیق و نیمه عمیق.

 • اجرای طرحهای عمرانی و زیربنایی در کانونهای هدایتی و خودجوش عشایر

 • اجرای طرحهای آموزشی و ترویجی جهت زمینه سازی اسکان

 • اجرای طرحهای تولیدی جهت تثبیت اشتغال و ایجاد اشتغال جدید

 • از جمله : پروژه های شاخص این طرح در استان انتقال آب بهداشتی و پایدار به محله های عشایری در مجموع به طول 360 کیلومتر و برخورداری 1200 خانوار عشایری.

مطالعات جامع مناطق عشایری:

 • مطالعات مکانیابی کانونهای اسکان عشایر

 • مطالعات امکان سنجی توسعه مشاغل در کانونهای توسعه

 • مطالعات مقدماتی، نیمه تفصیلی و تفصیلی طرحها

 • از جمله : مطالعات بندهای خاکی، ذخیره ایی و انحرافی، مطالعات مکانیابی سایتهای اسکان عشایر، مطالعات ایلراه های عشایری و ....

 

عملکردچهار ساله دولت تدبیر و امید در مناطق عشایری استان طی سالهای  92 الی 95

ردیف

عنوان پروژه

واحد

عملکرد

اعتبارجذب شده   (میلیون ریال)

خانوار بهره مند

ملاحظات

1

اجرای طرحهای عمرانی

پروژه

101

61723

6500

انتقال آب 66 کیلومتر - احداث راه 6 کیلومتر - آبرسانی سیار 210000 مترمکعب - نگهداری راه 7200 کیلومتر - تکمیل انبار 1000 تنی - حفر و تجهیز چاه2حلقه - احداث منابع ذخیره آب

2

پرواربندی وساماندهی به دام عشایر

راس

250928

309280

4409

با مشارکت عشایر وشبکه تعاونیهای عشایری

3

اعتبارات بلاعوض خشکسالی

میلیون ریال

16859

16859

6500

تامین علوفه و آبرسانی

4

اعتبارات ارزان قیمت خشکسالی

میلیون ریال

30000

30000

6868

کمک به تامین علوفه زنجیره تولید گوشت قرمز

5

تامین و توزیع علوفه

تن

116575

880358

7005

توسط شبکه تعاونیهای عشایری

6

جذب تسهیلات بانکی

میلیون ریال

1113243

1113243

5429

توسط شبکه تعاونیهای عشایریو عشایرمتقاضی

7

راه اندازی واحدتولید پژوهشی- ترویجی کنسانتره

واحد

1

4000

3350

با ظرفیت اسمی 80تن درروز

8

بیمه دام

راس

407977

0

4260

با کارگزاری شبکه تعاونیهای عشایری

9

بیمه اجتماعی عشایر

خانوار

1886

0

1886

با کارگزاری شبکه تعاونیهای عشایری

10

مطالعات شناسایی ایلراه های عشایری وتهیه نقشه آن در سیستم GIS

طرح

1

1500

7005

حدود 6000کیلومتر

11

آموزش وترویج عشایر

نفر /روز

14354

6459

4820

توسط اداره کل امورعشایر،ترویج جهادکشاورزی،وسازمان فنی فنی وحرفه ای

12

انجام طرح مطالعاتی

طرح

10

3820

6500

با موضوعات انتقال آب، پتانسیل یابی وایلراه های عشایری

13

عملکرد آیین نامه ساماندهی عشایر

پروژه

183

215451

6500

اقدامات سایر دستگاههای اجرایی درمناطق عشایری استان