میز خدمت الکترونیک اداره کل امور عشایر خراسان رضوی
 درخواست خدمت  پیگیری درخواست
 ورود به سیستم 
میز خدمت اداره کل امور عشایر خراسان رضوی

میز خدمت الکترونیکی اداره کل امور عشایر  خراسان رضوی

    تذکر مهم : عشایر محترم لازم است ، برای درخواست خدمت خود حضوراً به  ادارات یا دفاتر امور عشایر(در شهرستان ها) و یا به مسئول میز خدمت مستقر در مرکز استان ، جناب آقای محمد رضا بیدرنگ ( به آدرس :  بلوار پیامبر اعظم – نبش پیامبر اعظم 57   - تلفن 36515562 )  ، مراجعه فرمایند  یا اینکه از طریق همین سایت ( میز خدمت الکترونیکی ) درخواست های خود را ثبت نمایندو کد رهگیری ارائه شده از طریق سیستم را نزد خود نگهدارند و متعاقباً در همین سایت پیگیری نمایند.

ادارات / دفاتر امور عشایر شهرستانها :

 

مشهد :  میدان فردوسی - ابتدای بلوار شهید صادقی- آقای حسینی-تلفن 37125703

 

قوچان : خ مطهری-اداره امور عشایر قوچان - آقای تقی زاده- تلفن 47226669

 

بردسکن : بلوار امام علی (ع) - جنب مدرسه  شهید علمی - آقای سالاری- تلفن 55423927

 

چناران : کیلومتر 3 جاده چناران قوچان - آقای مهماندوست -تلفن 46131189

 

درگز : خ آزادی - نبش کوچه صالح - آقای شیخی-تلفن -46223900

 

خواف : خ حافظ ابرو- میدان معلم-روبروی دادگستری- آقای  پویا -تلفن 54228255

 

سبزوار : خ طالقانی -مدیریت جهاد کشاورزی سبزوار -آقای کیانی - تلفن 44646448

 

نیشابور : خ 17 شهریور - مدیریت جهاد کشاورزی نیشابور -آقای مبارکی- تلفن 43330088

 

کاشمر : بلوار سید مرتضی - مدیریت جهاد کشاورزی کاشمر -آقای  امیری پور- 55232139

 

سرخس : مدیریت جهاد کشاورزی سرخس -آقای احمدی - تلفن 34524676

 

کلات : مدیریت جهاد کشاورزی کلات -آقای  اسماعیل زاده - تلفن 34722941