مقام معظم رهبری :
 امسال ( سال ۱۴۰۰) یک زمینه‌ِی خوبی برای شکوفایی جهش تولید وجود دارد که از این بایستی حدّاکثر استفاده را کرد. باید این حرکت با جدّیّت دنبال بشود و به طور عمده حمایتهای قانونی و دولتی و حکومتی از همه‌سو نسبت به جهش تولید انجام بگیرد. چه این دولت  چه دولت آینده از اوّل استقرار بایستی همّت خودش را بر این قرار بدهد که موانع را برطرف کند و حمایتهای لازم را انجام بدهد ... لذا من شعار امسال را این جور تنظیم کردم: تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها. ما بایستی تولید را محور کار قرار بدهیم و حمایتهای لازم را انجام بدهیم و مانعها را از سر راه تولید برداریم.
ارتباط مردمی مدیر کل امور عشایر خراسان رضوی ، در سامانه سامد استانداری ، روز سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 ، ساعت 10 الی 11 , با شماره تلفن 111