مقام معظم رهبری (  1 / 1 / 1  ) :  برای رشد اقتصادی و اصلاح امور اقتصادی کشور، به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت بکنیم؛ ... یعنی اینکه دانش و فنّاوری پیشرفته نقش‌آفرینیِ فراوان و کاملی داشته باشد در همه‌ی عرصه‌های تولید. «همه‌ی عرصه‌های تولید» ، یعنی حتی انتخاب آن کار تولیدی؛ چون لزومی ندارد که انسان همه‌ی کارهای تولیدی را انجام بدهد. انتخاب آن کار تولیدی هم [باید] برخاسته‌ی از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشد؛ این معنای اقتصاد دانش‌بنیان است.

اقتصاد دانش بنیان ، هزینه‌های تولید را کاهش می دهد؛ بهره‌وری را افزایش می دهد ؛ کیفیّت محصول را افزایش می دهد  و محصولات را رقابت‌پذیر میکند؛ قیمت تمام شده محصول را هم کاهش می دهد. ( مقام معظم رهبری )